“ร่วมงานกันฉันท์ญาติมิตร เพื่อเราเพื่อท่าน ร่วมกันเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”

       ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมงานกับพวกเรากว่า 50 ชีวิตเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน

   

1.   ตำแหน่งพนักงานบัญชี (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี

 • ไม่จำกัดเพศ

 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

 • สามารถปิดงบบัญชีได้

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Windows, MS Office, โปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี

 • อัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง

 • หากอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.   ตำแหน่งเสมียนประจำสำนักงาน (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Windows, MS Office
 • อัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้ในการทำงาน
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3.   ตำแหน่งพนักงานส่งเอกสาร (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และมียานพาหนะเป็นคนตนเอง

 • มีผู้ค้ำประกันการทำงานในวงเงิน 30,000 บาท

 
4.   ตำแหน่งพนักงานขับรถ (หลายตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • สามารถขับรถกระบะและรถบรรทุกได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ/หรือใบขับขี่ขนส่ง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและนอกสถานที่ได้
 • อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน หรือสามารถย้ายมาพักในสถานที่ทำงานได้