พันธกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการรับซื้อและจำหน่ายกระดาษทุกชนิด อาทิ เศษกระดาษ กระดาษสำเร็จรูป และบริการทำลายเอกสาร ทั้งในและนอกสถานที่ โดย ลูกค้าสามารถติดต่อซื้อ ขาย หรือใช้บริการจากทางบริษัท ทั้งในรูปแบบที่ลูกค้าจะมารับหรือส่งกระดาษเองที่โรงงาน หรือให้ทางบริษัทฯ จัดรถ พร้อมด้วยพนักงาน ไปยังสถานที่ที่ต้องการเพื่อบริการบรรจุ ชี่งน้ำหนัก และนำเศษกระดาษกลับ โดยที่านจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานด้วยหัวใจบริการจากบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และท่านไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

       
  สินค้าและบริการของบริษัท ได้แก่    

1.   รับซื้อ-ขายเศษกระดาษทุกชนิด ได้แก่

 1. กระดาษปอนด์ขาว

 2. กระดาษปอนด์ขาวดำ

 3. กระดาษปอนด์สี

 4. กระดาษปอนด์คอมพิวเตอร์

 5. กระดาษปรู๊ฟขาว

 6. กระดาษปรู๊ฟสี

 7. กระดาษสีน้ำตาล

 8. กระดาษหนังสือพิมพ์

 9. กระดาษอาร์ต

 10. กระดาษคละ

 11. เอกสารรวม

 12. แกนกระดาษ

ท่านสามารถเลือกชมรายละเอียดของสินค้าเหล่านี้ได้ใน Scrap Specifications Circular 2004 หน้า 26 ถึง 31

ดาวน์โหลด "Scrap Specifications Circular 2004” ที่นี่

 

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อที่จะไปหน้าภาษาอังกฤษหากท่านมีความประสงค์ที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเศษกระดาษของทางบริษัท

 
 
 
       
2.   จำหน่ายกระดาษแปรรูปตามความต้องการใช้งาน
 1. กระดาษปอนด์ขาว ตัดตามขนาด

 2. กระดาษอาร์ตมัน ตัดตามขนาด

 3. กระดาษปอนด์สี ตัดตามขนาด

 4. กระดาษปรู๊ฟ ตัดตามขนาด

 5. กระดาษสีน้ำตาล ตัดตามขนาด และจำหน่ายตามประเภทและความหนาบาง

 6. แกนกระดาษตัดตามขนาด หรือจำหน่ายตามชนิดหนาและบาง

 7. กระดาษฝอยและเศษกระดาษสำหรับรองเข่ง หรือกันกระแทกสำหรับ พืช ผัก ผลไม้ และวัตถุต่าง

 8. กระดาษหนังสือพิมพ์ (เป็นเล่ม)

 

 

3.   บริการรับทำลายเอกสาร

 

รับบริการทำลายเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานและรับรองความปลอดภัยของเอกสารว่าไม่มีการรั่วไหลออกไปจากบริษัท 100% ตั้งแต่รับเอกสารจากบริษัทผู้จ้างจนกระทั่งเสร็จสิ้น ทั้งนี้เราพร้อมออกหนังสือรับรองการทำลายเอกสารให้กับผู้จ้างทุกครั้งที่มีการส่งทำลาย และยินดีให้ผู้จ้างเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายเอกสารหากมีความประสงค์

 
4.   รับบริการชั่งรถทุกประเภท  
 
5.   รับบรรทุกสินค้าอื่นๆ