“เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

 
       บริษัท เพอร์เฟ็ค เปเปอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายเศษกระดาษทุกชนิด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำหรับธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในสายอุตสาหกรรมกระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

       เราเป็นบริษัทที่นำเข้า ส่งออกและแปรรูปสินค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ลูกค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขั้นปลาย อาทิ โรงงานผลิตกระดาษทิชชู่ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ โรงงานผลิตกระดาษไหว้เจ้า และโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิลทุกชนิด ตลอดจนโรงพิมพ์ทุกขนาด และ ผู้จำหน่ายผลไม้และดอกไม้ในตลาดสดทั่วประเทศ

 

       บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2515 ตลอดเวลา 32 ปี บริษัทดำเนินการผลิต คัดแยก และแปรรูปเศษกระดาษในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด