บริษัทเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและบริการอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด ด้วยหัวใจบริการของบุคลากรทุกคนของบริษัท  
 
 

       และหากท่านมีคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเรา โปรดส่งความคิดเห็นของท่านโดยตรง มายังผู้บริหารของเรา คุณศศิภัสสร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 1753 1365 หรือ อีเมล์มาที่ pekfar@hotmail.com

 

       เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่าน และทุกข้อเสนอแนะของท่านจะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

       ขอบพระคุณค่ะ/ครับ